. 020-7736842

Splitsingsvergunning Amsterdam

Splitsingsvergunning Amsterdam


Het realiseren van een splitsing bestaat eigenlijk uit 2 onderdelen.

  • De administratieve aanvraag van de splitsingsvergunning
  • De bouwkundige uitvoering van de splitsing

Het splisingsklaar maken van een huis kan in honderdduizenden euro’s kunnen lopen, dus zoek de winst niet in de kleine bedragen maar in de grote bedragen.
Een belangrijke eis van de gemeente is dat de fundering van het te splitsen huis een funderingscode 2 heeft. Heeft het huis een slechte fundering dan dient u de fundering te vernieuwen.

Splitsingsvergunning Amsterdam


Er zijn allerlei bedrijfjes die graag een splitsingsvergunning voor u willen aanvragen en er zijn aanzienlijke prijsverschillen. Ik kan u vertellen dat bij de administratieve aanvraag van de splitsingsvergunning niet de echte winst te halen is.

De administratieve aanvraag van de splitsingsvergunning besteed ik uit aan een bedrijf dat ruim 20 jaar splitsingsvergunningen aanvraagt in Amsterdam. Vanaf het eerste moment ondersteun ik u en voorzie ik het bureau van de juiste informatie die relevant is voor het verkrijgen van de splitsingsvergunning.

Bouwkundige aanpassingen


Er zijn allerlei bouwkundige aanpassingen (splitsingseisen) aan een pand nodig voordat de gemeente Amsterdam de splitsingsvergunning verleend.

Ik weet beter dan geen ander aan welke bouwkundige eisen het pand moet voldoen. Omdat ik zelf meer dan 25 jaar als aannemer heb gewerkt weet ik hoe je aanzienlijke kosten besparingen realiseert bij het splisingsklaar maken van een huis.

Huur mij in als bouwbegeleider en veel van uw zorgen worden weggenomen.

Wat is splitsen?


Splitsen betekent het opdelen van een pand in appartementsrechten. Zonder deze rechten kan een pand alleen in zijn geheel worden verkocht. Een pand kan bestaan uit meerdere woningen en/of bedrijfsruimten. Als eigenaar pand kunt u beslissen om de woningen of bedrijfsruimten afzonderlijk te verkopen.
Om dit te kunnen doen moet u het pand laten splitsen. Het splitsen van appartementsrechten is vaak aan voorwaarden verbonden en in sommige gevallen is hier ook een splitsingsvergunning voor nodig.

Splitsingsvergunning Amsterdam


Splitsingsvergunning Amsterdam