. 020-7736842

Splitsingsvergunning Amsterdam

De Huizendokter

Splitsingsvergunning Amsterdam


Het realiseren van een splitsing bestaat eigenlijk uit 2 onderdelen.

  • De administratieve aanvraag van de splitsingsvergunning
  • De bouwkundige uitvoering van de splitsing

Het splisingsklaar maken van een huis kan in honderdduizenden euro’s kunnen lopen, dus zoek de winst niet in de kleine bedragen maar in de grote bedragen.
Een belangrijke eis van de gemeente is dat de fundering van het te splitsen huis een funderingscode 2 heeft. Heeft het huis een slechte fundering dan dient u de fundering te vernieuwen.

Splitsingsvergunning Amsterdam


Er zijn allerlei bedrijfjes die graag een splitsingsvergunning voor u willen aanvragen en er zijn aanzienlijke prijsverschillen. Ik kan u vertellen dat bij de administratieve aanvraag van de splitsingsvergunning niet de echte winst te halen is.

De administratieve aanvraag van de splitsingsvergunning besteed ik uit aan een bedrijf dat ruim 20 jaar splitsingsvergunningen aanvraagt in Amsterdam. Vanaf het eerste moment ondersteun ik u en voorzie ik het bureau van de juiste informatie die relevant is voor het verkrijgen van de splitsingsvergunning.

Bouwkundige aanpassingen


Er zijn allerlei bouwkundige aanpassingen (splitsingseisen) aan een pand nodig voordat de gemeente Amsterdam de splitsingsvergunning verleend.

Ik weet beter dan geen ander aan welke bouwkundige eisen het pand moet voldoen. Omdat ik zelf meer dan 25 jaar als aannemer heb gewerkt weet ik hoe je aanzienlijke kosten besparingen realiseert bij het splisingsklaar maken van een huis.

Huur mij in als bouwbegeleider en veel van uw zorgen worden weggenomen.

Wat is splitsen?


Splitsen betekent het opdelen van een pand in appartementsrechten. Zonder deze rechten kan een pand alleen in zijn geheel worden verkocht. Een pand kan bestaan uit meerdere woningen en/of bedrijfsruimten. Als eigenaar pand kunt u beslissen om de woningen of bedrijfsruimten afzonderlijk te verkopen.
Om dit te kunnen doen moet u het pand laten splitsen. Het splitsen van appartementsrechten is vaak aan voorwaarden verbonden en in sommige gevallen is hier ook een splitsingsvergunning voor nodig.

Splitsingsvergunning Amsterdam


Splitsingsvergunning Amsterdam


De Huizendokter

Funderings problemen

Alles over de keuring van een huis

 

Funderingsproblemen in Amsterdam

Alles over funderingsproblemen in Amsterdam

De droogte speelt paalrot in de kaart. Ook de populaire jaren 30-wijken in grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht hebben er last van. Actief grondwaterbeheer door gemeenten kan de schade beperken.

De droogte speelt paalrot in de kaart. Ook de populaire jaren 30-wijken in grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht hebben er last van. Actief grondwaterbeheer door gemeenten kan de schade beperken.

Een droog voorjaar zoals in april en mei vergroot de kans op aantasting van de paalfundering in oude wijken. ‘Gemiddeld komen de houten palen 1 maand langer droog te staan, waardoor de levensduur van de fundering afneemt.

De klimaatverandering zal vaker voor een droog voorjaar zorgen, dus het probleem neemt alleen maar toe. Paalrot door droogte is een oud probleem. In het westen van Nederland komen veel paalfunderingen voor. Steden als Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, Dordrecht en Zaanstad zijn voor een groot gedeelte op houten palen gebouwd, die door de slappe veenen kleilaag heen geheid zijn en die rusten op de stevige zandlaag. Door verlaging van de grondwaterstand komen de bovenste paaldelen regelmatig boven water te staan waardoor schimmels een kans krijgen.

Afwisselend natte (in de winter) en droge condities bieden houtrotschimmels een optimaal leefklimaat. Grenen palen zijn bovendien gevoelig voor een bacteriële aantasting (palenpest) die volledig onder water plaatsvindt. Sinds 1970 is mede daarom grenen funderingshout verboden. Er is echter een enorme erfenis van grenen funderingspalen.

Verzakking

 Men heeft berekend dat een houten funderingspaal zijn draagvermogen verliest na 180 maanden droogstaan. ‘Bij veel voorkomende situaties als 2 maanden droogstand per jaar betekent dat een levensduur van 90 jaar. De extra maand als gevolg van extreem droge voorjaren, vermindert de levensduur grofweg tot 60 jaar. Als een heipaal zijn draagvermogen verliest, gaat het pand zakken. Peperduur funderingsherstel is dan noodzakelijk. De houten palen worden dan veelal vervangen door stalen buizen gevuld met beton.

Dit artikel is overgenomen uit een landelijk dagblad.

 

Fundering specialist Amsterdam

Fundering specialist Amsterdam

Ik geef u onafhankelijk advies over de staat van de fundering van uw huis in Amsterdam, ik kom persoonlijk bij u langs om de fundering van uw huis te beoordelen. Met een eenvoudige quickscan van de fundering weet u al snel hoe de fundering van uw huis er aan toe is. Huur daarom een echte lokale fundering specialist uit Amsterdam in. Lees ede RECENSIES van tevreden klanten.

Bezoek onze WEBSITE voor meer informatie.

Of bel 020-7736842

Funderingsherstel

Funderingsonderzoek Amsterdam No rating results yet

Alles wat u moet weten over het onderzoeken van een fundering in Amsterdam, helder uitgelegd.

Als op een gegeven moment ramen en deuren gaan klemmen, zijn dit vaak de eerste tekenen dat er wellicht iets met de fundering van uw huis aan de hand is. Maar hoe erg zijn mijn funderingsproblemen dan ?. Dat is een vraag die niet zomaar te beantwoorden is want hier is echt een serieus funderingsonderzoek voor nodig.
Natuurlijk wil je als klant duidelijkheid en zekerheid over de algehele staat van de fundering van uw huis,alleen een gedegen funderingsonderzoek kan uitsluitsel geven.

Allereerst voeren wij een visuele controle uit aan de buitenzijde van het huis, we kijken naar de voor en achtergevel om te zien of er al duidelijke tekenen van verzakkingen, scheuren te zien zijn zijn, dit zegt veel maar niet alles over de algehele staat van de fundering van uw huis.

De gemeente in Amsterdam classificeert de staat van de fundering met een funderingscode. Deze funderingscode loopt van 1 tot 4. Funderingscode 1 is zeer goed en funderingscode 4 is zeer slecht. Als u een funderingscode 4 krijgt dat schrijft de gemeente u aan en wordt u verplicht het funderingsherstel zo snel als mogelijk te gaan uitvoeren.

Een tweede methode is is een graaf onderzoek oftewel een funderingsinspectie bij voorkeur grenzend aan de voorgevel en 1 van de bouwmuren. Doorgaans gaan we graven op de plek waar we de grootste verzakking in het metselwerk van de voorgevel of achtergevel zien.

Een derde methode is de lintvoegmeting hierbij meet men het verloop van de horizontale metsel voeg , hierdoor kan je goed zien hoe verzakt het metselwerk is ,wat natuurlijk iets zegt over de fundering van de gevel

De vierde methode is een waterpasmeting en die vindt vaak binnen in het huis plaats.

Als je een funderingsinspectie uitvoerd in Amsterdam moet je soms wel bijna 2 meter diep graven t.o.v. straat niveau om de paal koppen en de daarboven gelegen hout constructie (langshout en kespen) te zien. Als de houten paalkoppen er slecht aan toe zijn kun je dat vaak zien maar niet altijd. Bij twijfel gebruiken wij een stalen priem die we in de houten paalkop drukken om te bepalen hoe zacht de houten paalkop is, of anders gezegd hoe rot deze is.

Uiteraard is er ook specialistisch gereedschap om deze test uit te voeren maar een simpele test zegt ook al veel over de kwaliteit van de houten paalkoppen.
De houten constructie die bovenop de houten paalkoppen ligt heet het langshout en de kespen, ook deze constructie kan er slecht aan toe zijn.

Iets wat ook vaak voorkomt is dat de palen bijna onder de fundering “uitschieten”, oftewel de palen staan schuin en niet meer loodrecht onder het metselwerk van de bouwmuur
Een andere methode om echt uitsluitsel de algehele staat van de fundering is het aanbrengen van meetbouten op de voorgevel, achtergevel en de bouwmuren.
Je kunt dan bijvoorbeeld over een korte maar ook over een langere periode kijken hoeveel het pand verzakt. Het aanbrengen van meetbouten en het monitoren van de meetbouten besteden wij uit aan een gespecialiseerd bedrijf.
Ik heb dit artikel geschreven voor iedereen die op 1 of andere manier met funderingsherstel te maken krijgt en hierdoor hopelijk iets meer inzicht heeft gekregen over de methoden van funderingsonderzoek in Amsterdam.

Bekijk de hieronder een video over funderingsherstel in Amsterdam

Wanneer moet ik de fundering van mijn huis herstellen. No rating results yet

Is het herstellen van de fundering echt noodzakelijk ? Een expert legt het u uit.

U gaat een grote investering aan doen en dat is de fundering herstellen van uw huis in Amsterdam . Dit een heftige ingreep en heel vaak onderschat. Zelf werk ik al 25 jaar als aannemer in Amsterdam en ken de klappen van de zweep maar al te goed. Graag deel ik mijn kennis met iedereen die dit hachelijke avontuur moet gaan meemaken. Ik zal proberen via een simpel stappenplan uitleggen waar U aan moet denken en op moet letten.

Stap 1 De belangrijkste vraag is het funderingsherstel wel echt nodig ?

Stap 2 De enige echte manier is een funderingsonderzoek,wat houdt dit in? De kelder vloer moet ter ter plaatse van de voorgevel en de bouwmuur opengemaakt worden. Er moet gegraven worden tot de houten paal constructie zichtbaar is. Nu kan men door een visuele inspectie en een indringingstest beoordelen of de palen en de daarbij bovenliggende constructie voldoet.

Stap 3

Mocht de fundering verdacht zijn maar er toch veel twijfel zijn dan kan men meetpunten aanbrengen. En niet alleen in de voorgevel a.u.b. want de meetbouten moeten eigenlijk in alle bouwmuren geplaatst worden, want alleen dan krijgt u een totaal beeld van de fundering. Gemiddeld worden 1 keer per jaar de positie van de meetbouten opnieuw ingemeten. Als men deze gegevens geanalyseerd heeft kan men u vertellen hoe de fundering van uw huis er aan toe is.

Stap 4 de fundering van uw huis is slecht en aan vervanging toe. Wat nu.

Schakel een bouwkundig adviesburo  Dit buro werkt samen met diversen andere partijen en verzorgen de gehele bouwaanvraag met als doel het verkrijgen van de bouwvergunning zodat u kunt beginnen met het funderingsherstel

Stap 5

Wel dient U heel goed na te denken hoe het souterrain in te richten of in te delen dit is erg belangrijk voor de aannemer. Hoe meer informatie U de aannemer geeft des te vollediger wordt de offerte van de aannemer.  Laat vervolgens een bestek maken, dit is een uitvoerige  omschrijving van alle bouwkundige werkzaamheden, zodat de aannemer precies weet welke werkzaamheden hij moet verrichten, en hij niet later kan zeggen dat hij niet wist dat bepaalde werkzaamheden uitgevoerd hadden moeten worden

Stap 6

Huur een deskundige bouwbegeleider in die u rugdekking geeft en er voor zorgt dat de aannemer de werkzaamheden vakkundig uitvoert.

Stap 7

Vraag de aannemer of hij in het bezit is van een CAR verzekering oftewel een construction all risk.